brzeg dolny

Brzeg Dolny – tu mieszkam, tu płacę swoje podatki

brzeg dolny

Aby wziąć udział w Konkursie należy:

1) spełnić łącznie warunki opisane w par. 6 Regulaminu;
2) zgłosić w okresie od dnia 03.04.2023 r. do dnia 04.06.2023 r. włącznie swój udział w Konkursie poprzez rejestrację swojego zgłoszenia na stronie internetowej pod adresem https://www.pitwbrzegudolnym.pl za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego poprzez podanie w odpowiednich polach następujących danych oraz wykonanie następujących czynności:

⎯ imienia i nazwiska;
⎯ numeru telefonu komórkowego do kontaktu;
⎯ adresu e-mail (dobrowolnie);
⎯ adresu zamieszkania;
⎯ potwierdzenia oświadczenia o treści: „Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu urządzanego pod nazwą „Brzeg Dolny – tu mieszkam, tu płacę swoje podatki” oraz wyrażam zgodę na wszystkie warunki w nim określone.”;
⎯ wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
⎯ wykonania zadania konkursowego,
⎯ przepisania kodu zabezpieczającego captcha’;
⎯ zatwierdzenia zgłoszenia do Konkursu poprzez kliknięcie przycisku „BIORĘ UDZIAŁ”.

Zadanie konkursowe polega na dokończeniu zdania „Gmina Brzeg Dolny jest dobrym miejscem do życia, ponieważ…”, po uprzednim spełnieniu wszystkich warunków z par. 6 Regulaminu. Zgłoszenie Uczestnika winno być przesłane w języku polskim, nie dłuższe niż 500 znaków (wliczając w to spacje i znaki interpunkcyjne). Formularz zgłoszeniowy odrzuci zgłoszenia dłuższe niż 500 znaków i uniemożliwi skuteczne przesłanie zgłoszenia.

Łączna wartość Nagród w Konkursie wynosi: 20 555,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych zero groszy).

Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdziesz  na: https://www.pitwbrzegudolnym.pl

gratifica

Brzeg Dolny – tu mieszkam, tu płacę swoje podatki

Pozostałe projekty

Tymbark Gazzz KV

W Tymbark jest gaz!

Loteria Wladyslawowo

Wynajmuję z głową - pobieram miejscową

Sosnowiec 1

PIT w Sosnowcu