wielka wies

II Wielkowiejska Loteria Meldunkowa

wielka wies

Aby wziąć udział w Loterii należy:


1) spełnić łącznie warunki opisane w par. 7 Regulaminu oraz zgłosić w okresie od dnia 16.03.2023 r. do dnia 14.05.2023 r. włącznie swój udział w Loterii poprzez rejestrację swojego Zgłoszenia na stronie internetowej pod adresem: https://www.loteria.wielka-wies.pl, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego poprzez podanie w odpowiednich polach następujących danych i wykonanie następujących czynności:


- imienia i nazwiska;
- numeru telefonu komórkowego do kontaktu;
- adresu e-mail (dobrowolnie);
- adresu zamieszkania;
- numeru PESEL lub daty urodzenia i obywatelstwa w przypadku nieposiadania numeru PESEL;
- zadeklarowanie, czy zameldowanie na terenie Gminy Wielka Wieś nastąpiło do dnia 30.05.2022 r., czy jest się osobą nowo zameldowaną, która zameldowała się w Gminie Wielka Wieś od dnia 31.05.2022 r. do dnia 14.05.2023 r.;
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- zaakceptowanie zgody o treści: „Zapoznałem/-łam się z Regulaminem Loterii oraz akceptuję jego postanowienia.”;
- przepisanie kodu zabezpieczającego captcha;
- zatwierdzenie Zgłoszenia do Loterii poprzez kliknięcie przycisku „BIORĘ UDZIAŁ”.

Po prawidłowym zgłoszeniu do Loterii na stronie internetowej Loterii pojawi się komunikat potwierdzający rejestrację zgłoszenia w bazie Organizatora.

Łączna wartość Nagród w Loterii wynosi: 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Szczegółowe informacje nt. loterii znajdziesz na: https://www.loteria.wielka-wies.pl

Pozostałe projekty

Piekoszow 1

Piekoszów - tu się opłaca

Ilawa 1

Rozlicz PIT w Iławie i wygraj 7 000 zł!

V4 FINAL

Rozlicz PIT w Markach