plakatSOSNOWIEC

Loteria PIT – rozlicz podatek w Sosnowcu

plakatSOSNOWIEC

Aby wziąć udział w Loterii należy:

1) spełnić łącznie warunki opisane w §7 Regulaminu Loterii;

2) zgłosić w okresie od dnia 17.04.2023 r. do dnia 30.06.2023 r. swój udział w Loterii poprzez:

a) kompletne i prawidłowe wypełnienie papierowego formularza (kuponu), opatrzenie go własnoręcznym podpisem i wrzucenie go do urny, która znajduje się w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu przy al. Zwycięstwa 20 (41-200 Sosnowiec), w Punkcie Obsługi Loterii (dalej: „POL”). Na kuponie należy wpisać:

imię i nazwisko,
numer telefonu komórkowego do kontaktu,
adres e-mail,
adres zamieszkania,
numer PESEL lub datę urodzenia i obywatelstwo w przypadku nieposiadania numeru PESEL,
wyrazić odpowiednie zgody,
złożyć własnoręczny podpis.

lub alternatywnie poprzez:

b) rejestrację swojego zgłoszenia na stronie internetowej pod adresem https://www.pitwsosnowcu.pl, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego poprzez podanie w odpowiednich polach następujących danych:

imienia i nazwiska,
numeru telefonu komórkowego do kontaktu,
adres e-mail,
adresu zamieszkania,
numeru PESEL lub daty urodzenia i obywatelstwa w przypadku nieposiadania numeru PESEL,
wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
przepisanie kodu zabezpieczającego captcha,
zatwierdzenie Zgłoszenia do Loterii poprzez kliknięcie przycisku „BIORĘ UDZIAŁ”.

W przypadku rejestracji swojego Zgłoszenia na stronie internetowej, po prawidłowym zgłoszeniu do Loterii, pojawi się komunikat potwierdzający rejestrację zgłoszenia w bazie Organizatora.

Łączna wartość Nagród w Loterii wynosi: 54 780,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100) brutto.

Szczegółowe informacje nt. loterii znajdziesz na: https://www.pitwsosnowcu.pl

Pozostałe projekty

Tymbark Gazzz KV

W Tymbark jest gaz!

Loteria Wladyslawowo

Wynajmuję z głową - pobieram miejscową

Sosnowiec 1

PIT w Sosnowcu