niemce na strone

Mieszkam w Gminie Niemce i tu płacę podatki

niemce na strone

Aby wziąć udział w Loterii należy:

1) spełnić łącznie warunki opisane w § 7 Regulaminu;
2) zgłosić w okresie od dnia 13.03.2023 r. do dnia 05.05.2023 r. włącznie swój udział w Loterii poprzez rejestrację swojego zgłoszenia na stronie internetowej pod adresem https://loteriapitniemce.pl/ za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego poprzez podanie w odpowiednich polach następujących danych:
a) imienia i nazwiska,
b) numeru telefonu komórkowego do kontaktu,
c) adresu zamieszkania,
d) adresu e-mail,
e) wyrazić zgodę na udział w Loterii zgodnie z Regulaminem Loterii poprzez zaznaczenie oświadczenia,
f) oświadczyć, że nie należy do grona osób wyłączonych z Loterii wskazanych w §7 ust. 2 Regulaminu;
g) oświadczyć, że wszelkie zawarte w formularzu dane są zgodne z prawdą na dzień jego wypełnienia;
h) przepisanie kodu zabezpieczającego captcha,
i) zatwierdzenie zgłoszenia do Loterii poprzez kliknięcie przycisku „BIORĘ UDZIAŁ”.

Po prawidłowej rejestracji zgłoszenia do Loterii, na stronie internetowej pojawi się komunikat potwierdzający rejestrację.

Łączna wartość Nagród w Loterii wynosi: 29 740,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych zero groszy) brutto.

Szczegółowe informacje nt. loterii znajdziesz na: https://loteriapitniemce.pl/

gratifica

Mieszkam w Gminie Niemce i tu płacę podatki

Pozostałe projekty

Dlugoleka 1

Rozlicz PIT w Gminie Długołęka

Piekoszow 1

Piekoszów - tu się opłaca

Ilawa 1

Rozlicz PIT w Iławie i wygraj 7 000 zł!