Kielce a3 CMYK

Rozlicz PIT w Kielcach – wygraj 2000 zł Rozlicz PIT w Kielcach – wygraj 2000 zł

Kielce a3 CMYK

Gratifica po raz pierwszy dla mieszkańców Kielc!

Rozlicz PIT w Kielcach – wygraj 2000 zł!

Aby wziąć udział w Loterii należy:

spełnić łącznie warunki opisane w §7 Regulaminu oraz zgłosić w okresie od dnia 28.03.2022 r. do dnia 15.05.2022 r. włącznie swój udział w Loterii poprzez kompletne i prawidłowe wypełnienie papierowego formularza (kuponu), opatrzenie go własnoręcznym podpisem i wrzucenie go do urny, która znajduje się w jednym z Punktów Obsługi Loterii wymienionych w §1 ust. 2 pkt. 9 Regulaminu lub rejestrację swojego Zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej pod adresem www.kielce.eu/loteria-pit oraz na dedykowanej stronie internetowej www.loteria.kielce.eu. Na kuponie należy wpisać:

  • imię i nazwisko;
  • numer telefonu komórkowego do kontaktu;
  • adres e-mail;
  • adres zamieszkania;
  • numer PESEL lub datę urodzenia i obywatelstwo w przypadku nieposiadania numeru PESEL;
  • zaznaczyć odpowiedni checkbox z informacją, czy Uczestnik Loterii rozlicza się wskazując Miasto Kielce jako miejsce swojego zamieszkania po raz pierwszy czy po raz kolejny;
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Nagrody stanowi 10 x nagród pieniężnych o wartości jednostkowej 2 000,00 zł

 Zapraszamy na: https:// www.loteria.kielce.eu.

 

 

gratifica

Rozlicz PIT w Kielcach – wygraj 2000 zł

Pozostałe projekty

Tymbark Gazzz KV

W Tymbark jest gaz!

Loteria Wladyslawowo

Wynajmuję z głową - pobieram miejscową

Sosnowiec 1

PIT w Sosnowcu