Tymbark Gazzz KV

W Tymbark jest gaz! Gazzzz po nagrody!

Tymbark Gazzz KV

Regulamin Loterii dostępny TUTAJ

Mechanika:

Was1 Was2 Was3

Kup 2 dowolne
produkty Tymbark
Gazzzowany*

Wypełnij formularz
na stronie loterii

Wygrywaj
nagrody!

 * W akcji biorą udział produkty Tymbark Gazzzowany oraz Tymbark Colove.

Czas trwania sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń do loterii:

19.06.2024 r. - 31.07.2024 r.

Rodzaje nagród:

Nagrody dzienne oraz Nagrody główne

Lista nagród w Loterii:

  • 3x nagrody pieniężne o wartości jednostkowej 10 000,00 zł brutto (wraz z dodatkową nagrodą pieniężną na pokrycie podatku)
  • 129x nagrody pieniężne o wartości jednostkowej 500,00 zł brutto

Łączna wartość wszystkich nagród w loterii to: 97 833,00 zł brutto

 

Pozostałe projekty

Loteria Wladyslawowo

Wynajmuję z głową - pobieram miejscową

Sosnowiec 1

PIT w Sosnowcu

DR Witt banner 1200x1200px

Konkurs Mistrzowski Dr Witt