Ważna informacja! Zmiana danych adresowych Gratifica Sp. z o.o. oraz Gratifica Sp. z o.o. Sp. k.

Logo 7

Od 01.02.2019 r. zmianie ulega adres rejestrowy Spółek: Gratifica Sp. z o.o. Sp. k. oraz Gratifica Sp. z o.o.

Obecny adres to: ul. Podchorążych 43, 94-234 Łódź.

Stosowana zmiana została zatwierdzona wpisem do KRS Spółki, z którym możecie się Państwo zapoznać tutaj.

Pozostałe dane rejestrowe Gratifica Sp. z o.o. Sp. k. oraz Gratifica Sp. z o.o. nie zmieniają się.

W razie pytań, prosimy o kontakt z sekretariatem Agencji.