Podatki i opłaty w loteriach promocyjnych i audioteksowych – co powinien wiedzieć każdy organizator?

Gratifica.pl podatki i oplaty loterie

Obowiązkowe podatki i opłaty w loteriach promocyjnych i audioteksowychPlanując budżet wydatków marketingowych należy zakładać, że organizacja loterii promocyjnej, audioteksowej, czy fantowej to nie tylko koszty związane z zakupem nagród, przygotowaniem zaplecza teleinformatycznego, produkcją materiałów POS, zakupem mediów, czy wynagrodzeniem agencyjnym.

Rzetelnie i fachowo sporządzona oferta na organizację loterii powinna zawierać, oprócz samego wynagrodzenia oraz kosztów pośrednich agencji, wszelkie opłaty, które podyktowane są obowiązującymi przepisami. Kluczowym elementem przygotowania dokładnej wyceny jest oszacowanie (choćby wstępne) wartości puli nagród, wyrażonej w kwocie brutto. Jeśli dodatkowo nasz Klient potrafi oszacować czas trwania planowanej promocji, to możemy zagwarantować przygotowanie przez naszych ekspertów odpowiedniej, zoptymalizowanej mechaniki akcji, jak również precyzyjne wyliczenie kosztów organizacji przedsięwzięcia.

Co musi wiedzieć organizator lub fundator nagród w loterii? Jakie opłaty są wymagane przez przepisy ustawy o grach hazardowych, czy przepisy prawa podatkowego? Dowiesz się tego z poniższego artykułu. Zapraszamy!

LOTERIE PROMOCYJNE I AUDIOTEKSOWE

Opłata za zezwolenie

Aby uzyskać zezwolenie z Izby Administracji Skarbowej organizator winien jest dokonać opłaty w wysokości 10% od wartości puli nagród brutto, określonej w regulaminie loterii. Należy pamiętać, o czym będzie jeszcze dalej mowa, iż jeśli organizator decyduje się na pokrycie należnego podatku od nagród powyżej wartości jednostkowej 2280,00 zł, do każdej z nagród należy doliczyć 11,1111% wartości tej nagrody, a wszystkie kwoty zryczałtowanego, ubruttowionego podatku również wchodzą w skład puli nagród i tym samym proporcjonalnie zwiększają wysokość opłaty za zezwolenie! Podatek dochodowy od wygranej w loteriach promocyjnych czy audioteksowych powstaje jednak wyłącznie w przypadku osób fizycznych.

Podatek dochodowy od nagród

Jeśli nagrodę w loterii promocyjnej wygrywa osoba fizyczna, to w myśl Art. 21 ust. 6 a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z podatku są wyłącznie nagrody rzeczowe lub pieniężne, których jednostkowa wartość nie przekracza 2280,00 zł. Pomimo, iż obowiązek podatkowy spoczywa zawsze na wygrywającym, od kilku lat w praktyce, płatnikiem podatku jest organizator. Choć w ogromnej większości projektów do każdej nagrody, która przekracza próg zwolnienia przedmiotowego marketingowcy decydują się na ufundowanie tzw. dodatkowej nagrody pieniężnej na pokrycie należnego podatku za laureata, cały czas istnieje możliwość pobrania przez organizatora, przed wydaniem nagrody, równowartości 10% wartości danej nagrody od laureata i odprowadzenie jej do właściwego dla organizatora urzędu celno-skarbowego. Podatek PIT-8AR organizator winien jest zapłacić do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wydanie nagrody.

Gwarancja bankowa wypłaty nagród w loterii

Zarówno w przypadku organizacji loterii promocyjnej, jak i audioteksowej, organizator, zgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych, winien jest do wniosku dołączyć dokument gwarancji bankowej, która jest zabezpieczeniem wypłacenia nagród dla uczestników gier hazardowych. Koszt pozyskania tego zabezpieczenia zależny jest od wielu czynników, m.in. od wartości puli nagród, czasu jej trwania, oferty banku, który ją wydaje, czy indywidualnych relacji organizatora z danym bankiem. Gwarancja bankowa może być wydana przez bank – gwaranta na rzecz organizatora, który jest dłużnikiem, ale może być również wydana dla innego podmiotu, np. fundatora nagród, który w razie uruchomienia gwarancji przez beneficjenta – Dyrektora właściwej Izby Administracji Skarbowej, reprezentującego Skarb Państwa, staje się automatycznie dłużnikiem banku, do wysokości kwoty określonej w dokumencie gwarancji.

Opłaty skarbowe

Występując z wnioskiem o urządzenie loterii promocyjnej, audioteksowej organizator powinien dołączyć do dokumentacji zaświadczenia o niezaleganiu:

- w podatkach (PIT, CIT, VAT);

- w należnościach celnych (cło, akcyza, podatki sektorowe);

- w składkach na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne (ZUS).

W przypadku wniosków składanych do właściwego dla organizatora ze względu na siedzibę firmy Urzędu Celno-Skarbowego opłata za wydanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach oraz należnościach celnych wynosi 21,00 zł za każde wydane zaświadczenie.

Opłata za ustanowienie pełnomocnika na podstawie druku PPS-1 wynosi 17,00 zł.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) nie pobiera opłaty za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.

Masz pytania? Chcesz wycenić u nas swój projekt?
Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

©Gratifica.pl

Pozostałe wpisy
gratifica loterie fantowe
Organizacja loterii fantowej
a61b2a71 fe03 4873 bc5c c80d075161e0
Loterie w liczbach. Wzrost popularności gier losowych w Polsce – raport MF.
loteria na facebook
Ważny wyrok sądu ws urządzania loterii na Facebooku! Warto przeczytać!