Kto może zorganizować loterię w Polsce?

Loterie promocyjne to doskonałe narzędzie marketingowe. Stosowane przez marketerów skutecznie zwiększa sprzedaż towarów lub usług, jednocześnie oddziałując na dotychczasowych klientów oraz przyciągając nowych.

Organizatorem loterii może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej. Organizatora dotyczy jednak szereg wymagań i obowiązków, które musi wypełnić, a które wynikają z obowiązującego prawa.

Wybór organizatora loterii – dlaczego warto powierzyć obowiązki wyspecjalizowanej agencji?

Loteria z perspektywy prawa jest grą losową i uregulowana jest w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. Zgodnie z przepisami prawa, warunkiem jej urządzenia jest uzyskanie zezwolenia od właściwego dyrektora Izby Administracji Skarbowej. Dyrektor zatwierdza również zapisy regulaminu, które poddawane są weryfikacji pod kątem zgodności ze wspomnianą ustawą. Agencja z doświadczeniem w urządzaniu loterii, sprawnie poruszając się po zapisach prawa, przygotuje zarówno tekst regulaminu, jak i kompletny wniosek o udzielenie zezwolenia, dołączając do niego wszystkie niezbędne dokumenty. Należą do nich między innymi aktualne zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, opłatach celnych oraz składach w ZUS.

Organizacja loterii promocyjnej wiąże się także z obligatoryjnym pozyskaniem gwarancji bankowej wypłaty nagród oraz zabezpieczeniem kaucji. Gwarancję należy przedłożyć Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej wraz z pozostałymi dokumentami. Dla tych, którzy planują urządzić loterię nie korzystając z usług wyspecjalizowanej agencji, posiadającej odpowiedniej wysokości linię kredytową, jej pozyskanie może być wymagającym zadaniem.

Kolejnym obowiązkiem organizatora jest powołanie komisji nadzoru nad przebiegiem loterii. W jej skład zgodnie z ustawą o grach hazardowych mają wchodzić osoby, które odbyły szkolenie w zakresie przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych loterii. Pracownicy agencji zajmującej się urządzaniem loterii dysponują stosownymi zaświadczeniami, a także zajmą się przygotowaniem dokumentów takich jak protokół powołania komisji nadzoru czy też regulamin jej działania.

Urządzając loterie promocyjne należy mieć na uwadze również specyfikę procesów i formalności księgowo-podatkowych dotyczących zakupu i wydawania różnych rodzajów nagród. Należy pamiętać, że dobrą praktyką, która przyjęła się wśród organizatorów loterii, jest opłacanie podatku od nagród o wartości jednostkowej powyżej 2 280,00 zł. W takiej sytuacji laureat zwalniany jest z obowiązku podatkowego i może cieszyć się wygraną, nie ponosząc z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Organizator loterii w związku z tym ma obowiązek składania stosownych do rodzajów i wartości nagród deklaracji podatkowych, np. PIT 8AR, a także prowadzenia ewidencji wydanych wygranych poświadczonej przez Urząd Skarbowy czy ewidencji wydawanych zaświadczeń o uzyskanej wygranej, które są drukami tzw. ścisłego zarachowania.

Zbiór obowiązków organizatora loterii jest znacznie szerszy i nie ogranicza się do wymienionych powyżej przykładów. Biorąc pod uwagę te oraz inne aspekty, a także merytoryczną wiedzę i doświadczenie wyspecjalizowanej agencji zajmującej się urządzaniem loterii, warto powierzyć jej obowiązki organizatora. Jest to praktyczne, wygodne i zdejmuje z firmy decydującej się na wykorzystanie tego narzędzia marketingowego dużą odpowiedzialność i sporą ilość pracy. Na pierwszy rzut oka, organizacja loterii wydaje się być złożonym zadaniem. Warto się jednak podjąć tego zadania z uwagi na wysoką skuteczność biznesową i aspekty wizerunkowe. Liczne wymagania formalno-prawne zostaną dopełnione przez doświadczoną agencję, a całość działań zwieńczy niepodważalny sukces!

©Gratifica.pl

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Pozostałe wpisy
pisza o nas6
Piszą o nas!
pisza o nas4
Piszą o nas!
pisza o nas
Piszą o nas!