swidnik2

Mój PIT w Świdniku – sposób na lepsze miasto

swidnik2

Aby wziąć udział w Loterii należy:

1) spełnić łącznie warunki opisane w § 7 Regulaminu oraz zgłosić w okresie od dnia 13.03 .2023 r. od godziny 07:00:00 do dnia 31.05 .202 3 r. do godziny 23:59:59 włącznie swój udział w Loterii poprzez rejestrację swoje go Zgłoszenia na stronie internetowej pod adresem https://rozliczpitwswidniku.pl/, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, poprzez podanie w odpowiednich polach następujących danych i wykonanie następujących czynności:

a) imienia i nazwiska;
b) numeru telefonu komórkowego do kontaktu;
c) adres e mail;
d) adresu zamieszkania;
e) zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru z informacją, czy Uczestnik Loterii rozlicza się wskazując Miasto Świdnik jako miejsce swojego zamieszkania po raz pierwszy czy po raz kolejny;
f) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
g) potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego zapisów;
h) przepisanie kodu zabezpieczającego captcha;
i) zatwierdzenie Zgłoszenia do Loterii poprzez kliknięcie przycisku „BIORĘ UDZIAŁ”.

Po prawidło wy m zgłoszeniu do Loterii na stronie internetowej pojawi się komunikat potwierdzający rejestrację zgłoszenia w bazie Organizatora.

Łączna wartość Nagród w Loterii wynosi: 29 117 ,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto siedemnaście złotych.

Szczegółowe informacje nt. loterii znajdziesz na: https://rozliczpitwswidniku.pl/

gratifica

Mój PIT w Świdniku – sposób na lepsze miasto

Pozostałe projekty

Tymbark Gazzz KV

W Tymbark jest gaz!

Loteria Wladyslawowo

Wynajmuję z głową - pobieram miejscową

Sosnowiec 1

PIT w Sosnowcu