Wynajmuje z glowa

Wynajmuję z głową pobieram miejscową

Wynajmuje z glowa

Aby wziąć udział w Loterii należy spełnić łącznie warunki opisane w par. Regulaminu oraz w okresie od dnia 01.06.2023 r. do dnia 25 .09.2023 r. zgłosić swój udział w Loterii w sposób tradycyjny, za pośrednictwem
papierowego formularza lub elektronicznie za pośrednictwem strony zgodnie z ust. 2 lub 3 poniżej.

Opis procedury udziału w Loterii w sposób tradycyjny za pośrednictwem papierowego formularza:
1) kompletne i prawidłowe zgłoszenie do Loterii w sposób tradycyjny polega na wypełnieniu papierowego
formularza (dalej „Kuponu”) niezmazywalnym narzędziem poprzez wpisanie swojego:
a) imienia i nazwiska
b) numeru telefonu komórkowego do kontaktu;
c) adresu zamieszkania;
d) numeru PESEL lub daty urodzenia i obywatelstwa (wyłącznie w przypadku nieposiadania numeru PESEL)
e) zaznaczenie odpowiedniego checkboxa z informacją, w którym Uczestnik Loterii określa ilość oferowanych miejsc noclegowych w jednej z trzech kategorii , odpowiednio dla:

obiektu posiadającego do 20 miejsc noclegowych;

obiektu posiadającego od 21 do 50 miejsc noclegowych;

obiektu posiadającego od 51 do 80 miejsc noclegowych;

obiektu posiadającego więcej niż 80 miejsc oraz;
f) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie checkboxa oświadczenia;
g) opatrzenie Kuponu własnoręcznym podpisem;
h) wrzucenie Kuponu do urny, która znajduje się w Urzędzie Miejskim we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19

Opis procedury udziału w Loterii w sposób elektroniczny za pośrednictwem strony internetowej Loterii:
1) kompletne i prawidłowe zgłoszenie do Loterii w sposób elektroniczny polega na kompletnym uzupełnieniu kompletne i prawidłowe zgłoszenie do Loterii w sposób elektroniczny polega na kompletnym uzupełnieniu formularza dostępnego na stronie https://www.wynajmujezglowa.pl poprzez wpisanie w odpowiednie pola formularza dostępnego na stronie https://www.wynajmujezglowa.pl poprzez wpisanie w odpowiednie pola swojego:
a) imienia i nazwiska;
b) numeru telefonu komórkowego do kontaktu;
c) adres e--mail;
d) adresu zamieszkania;
i) numeru PESEL lub daty urodzenia i obywatelstwa (wyłącznie w przypadku nieposiadania numeru PESEL);
j) zaznaczenie odpowiedniego checkboxa z zaznaczenie odpowiedniego checkbox;
k) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie checkboxa;
l) zaakceptowanie checkboxa o treści: : „Zapoznałem/--łam się z Regulaminem Loterii oraz akceptuję jego postanowienia;
m) przepisanie kodu zabezpieczającego captcha;
n) zatwierdzenie Zgłoszenia do Loterii poprzez kliknięcie przycisku „BIORĘ UDZIAŁ”.

Łączna wartość Nagród w Loterii wynosi: 37 776,00 zł brutto (słownie: trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 00/100).

Szczegółowe informacje nt. loterii znajdziesz na: https://www.wynajmujezglowa.pl/

gratifica

Wynajmuję z głową pobieram miejscową

Pozostałe projekty

Dlugoleka 1

Rozlicz PIT w Gminie Długołęka

Piekoszow 1

Piekoszów - tu się opłaca

Ilawa 1

Rozlicz PIT w Iławie i wygraj 7 000 zł!