Organizacja loterii bez zezwolenia?

Zastanawiasz się czy organizacja loterii promocyjnej jest możliwa bez pozyskania zezwolenia od uprawnionego organu państwowego?

Chcesz przeprowadzić losowanie jednej lub kilku drobnych nagród na swoich mediach społecznościowych, dla swoich pracowników lub zaufanego grona konsumentów? Odpowiadamy jednoznacznie – zgodnie z prawem nie ma takiej możliwości! Nawet jeśli przewidziana loteria opiera się na wylosowaniu drobnej nagrody, aby uniknąć restrykcyjnej kary, należy pozyskać zezwolenie na przeprowadzenie tego rodzaju promocji.

Jakie kary grożą za przeprowadzenia loterii bez pozwolenia?

Dotkliwe. Należy pamiętać, że podstawę prawną stanowi w tym przypadku ustawa o grach hazardowych, która stanowi (art. 89 ust. 1. pkt 1), że karze finansowej podlega urządzanie gry hazardowej bez koncesji, zezwolenia bez dokonania odpowiedniego zgłoszenia. Wysokość kary to „w przypadku gier innych niż określone w lit. a i c [dot. to między innymi loterii] 5-krotność opłaty za wydanie koncesji lub zezwolenia”. To jednak nie wszystko! Zgodnie z Kodeksem Karnym Skarbowym (art. 107 par. 1) loteria bez zezwolenia jest przestępstwem podlegającym karze pozbawienia wolności do lat 3 i/lub karze grzywny.

Zatem nawet, jeśli planujesz rozdanie na Instagramie, a wygranego wyłonisz w drodze losowania spośród osób, które zostawiły komentarz pod zdjęciem, narażasz się na poważne konsekwencje! Co oznacza „5-krotność opłaty za wydanie koncesji lub zezwolenia” i czy to rzeczywiście aż tak wysoka kara?

Przeanalizujmy przykład:

Nagroda, którą rozlosujesz ma wartość 500,00 zł. Kwota bazowa to w tym przypadku 2 887,00 zł (minimalna opłata w roku 2022). Zatem kara finansowa za rozlosowanie nagrody o wartości 500,00 zł będzie stanowić 5-krotność kwoty 2 887,00 zł i wyniesie 14 435 zł, a to może być jedynie początek nieprzyjemności.

Nie organizuj loterii bez zezwolenia, powierz jej przeprowadzenie wyspecjalizowanej agencji i ciesz się efektami!

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Pozostałe wpisy
mowia o nas
Mówią o nas!
mowia o nas2
Mówią o nas!
pisza o nas5
Piszą o nas!