RODO - duże zmiany w przepisach dot. ochrony danych osobowych przed nami!

RODO

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać unijne Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które zastąpi przepisy dotychczasowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.
Na mocy DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW powstało rozporządzenie PE, zwane także GDPR (General Data Protection Regulation). Nowe regulacje zaczną dotyczyć wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dotyczy to także branży reklamowej, ze szczególnym uwzględnieniem działań online. Nowe przepisy zakładają, że dane wykorzystywane w reklamie internetowej nie powinny być traktowane jako anonimowe, a jednocześnie określają kwestie uzyskania zgody na ich użycie oraz ich przechowywania. To największa od dwudziestu lat zmiana w przepisach dotyczących tej tematyki.
Okazuje się bowiem, że te firmy, które od lat przetwarzają dane osobowe wiele z tych regulacji stosuje już w praktyce a wdrożenie ewentualnych nowości nie powinno powodować po ich stronie problemów. Umiejętne, bezpieczne przetwarzanie danych osobowych uczestników akcji promocyjnych to obowiązek profesjonalnie działającej, wyspecjalizowanej agencji marketingowej. Uporządkowanie i ujenolicenie przepisów oceniamy jako duży krok do przodu, który z pewnością będzie korzystny dla konsumentów, ale również dla rzetelnie prowadzących swoje działania firm i zapobiegnie nagminnej kradzieży danych, czy ich eksploatacji na polach niezgodnych z ich przeznaczeniem.
Choć w internecie, mailingach i różnorodnych kampaniach podmiotów prowadzących specjalistyczne szkolenia przepisy RODO jawią się jako enigmatyczna rewolucja, wymagająca ogromnych zobowiązań po stronie podmiotów gospodarczych, warto zapoznać się z dokumentami, które te zmiany generują.
Zachęcamy przede wszystkim do lektury źródeł a nie wybiórczych opracowań.

Rozporządzenie PE dot. ochrony danych osobowych

Dyrektywa PE ws ochronnych danych osobowych

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Pozostałe wpisy
gratifica blog 21
Oraganizacja programów lojalnościowych