projekt graficzny BAT 2022

BAT - WIELKA LOTERIA 1,2,3 BAT - WIELKA LOTERIA 1,2,3

projekt graficzny BAT 2022

BAT z kolejną loterią dla swoich Klientów!

Wielka Loteria 1, 2, 3

Zapraszamy do udziału w kolejnej loterii urządzanej na zlecenie Firmy Handlowej BAT! Loteria kierowana jest do klientów dokonujących zakupów w marketach i hurtowaniach budowlanych BAT. Aby wziąć udział w Loterii należy dokonać zakupu promocyjnego w sieci sklepów Firmy Handlowej BAT Sp. z o.o. na kwotę co najmniej 50,00 zł, spełnić łącznie warunki opisane w §7 regulaminu loterii oraz zgłosić się w okresie od dnia 10.06.2022 r. do dnia 10.09.2022 r. włącznie do loterii poprzez kompletne i prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego poprzez podanie:

  • imienia i nazwiska,
  • kodu pocztowego,
  • numeru telefonu do kontaktu w przypadku wygranej,
  • adresu e-mail, przy czym podanie adresu e-mail jest dobrowolne,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Loterii,
  • własnoręczne i czytelne podpisanie Losu,
  • przekazanie kompletnie i prawidłowo wypełnionego oraz podpisanego Losu do pracownika POL, który umieszcza go w specjalnie przygotowanej, zaplombowanej urnie do Losowania.

Łączna wartość Nagród w Loterii promocyjnej wynosi 64 211,00 zł brutto! Nagroda główna to 20 000,00 zł (wraz z dodatkową Nagrodą pieniężną w wysokości 2 222,00 zł)!

Zapraszamy do zabawy i na stronę sieci BAT https://www.bat.pl/

gratifica

BAT - WIELKA LOTERIA 1,2,3

Pozostałe projekty

Tymbark Gazzz KV

W Tymbark jest gaz!

Loteria Wladyslawowo

Wynajmuję z głową - pobieram miejscową

Sosnowiec 1

PIT w Sosnowcu