czernica4

Gmina Czernica – tu mieszkam, tu płacę podatki

czernica4

Aby wziąć udział w Loterii należy:

- spełnić łącznie warunki opisane w par. 7 Regulaminu oraz zgłosić w okresie od dnia 20.03.2023 r. do dnia 01.06.2023  r. włącznie swój udział w Loterii poprzez:

kompletne i prawidłowe wypełnienie papierowego formularza (kuponu), opatrzenie go własnoręcznym podpisem i wrzucenie go do urny, która znajduje się w Punkcie Obsługi Loterii. Na kuponie należy wpisać:

- imię i nazwisko;
- numer telefonu komórkowego do kontaktu;
- adres e-mail (nieobowiązkowo);
- adres zamieszkania;
- numer PESEL lub datę urodzenia i obywatelstwo w przypadku nieposiadania numeru PESEL;
- wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych”;
- zaakceptować zgodę: „Zapoznałem/-łam się z Regulaminem Loterii oraz akceptuję jego postanowienia.”;
- złożyć własnoręczny podpis.

rejestrację swojego Zgłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.pitwczernicy.pl za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego poprzez podanie w odpowiednich polach następujących danych:

- imienia i nazwiska;
- numeru telefonu komórkowego do kontaktu;
- adres e-mail (nieobowiązkowo);
- adresu zamieszkania;
- numeru PESEL lub daty urodzenia i obywatelstwa w przypadku nieposiadania numeru PESEL;
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych”;
- zaakceptować zgodę: „Zapoznałem/-łam się z Regulaminem Loterii oraz akceptuję jego postanowienia.”;
- przepisanie kodu zabezpieczającego captcha;
- zatwierdzenie Zgłoszenia do Loterii poprzez kliknięcie przycisku „BIORĘ UDZIAŁ”.

Łączna wartość Nagród w Loterii wynosi: 14 667,00 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych zero groszy).

Szczegółowe informacje nt. loterii znajdziesz na: www.pitwczernicy.pl

 

gratifica

Gmina Czernica – tu mieszkam, tu płacę podatki

Pozostałe projekty

Dlugoleka 1

Rozlicz PIT w Gminie Długołęka

Piekoszow 1

Piekoszów - tu się opłaca

Ilawa 1

Rozlicz PIT w Iławie i wygraj 7 000 zł!