bb504x238

LOTERIA PROMOCYJNA - Lato pełne nagród Loteria dla klientów delikatesów Ribena

bb504x238

Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla:

Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia, dokonujących zakupu(ów) promocyjnego(ych).

W sieci sklepów „Delikatesy Ribena” na stanowiskach przygotowanych przez Organizatora loterii, mieszczących się
w każdym punkcie sprzedaży, zwanych w dalszej części Regulaminu „Punktami Obsługi Loterii”
(zwanymi również w skrócie „POL”), w czasie trwania sprzedaży promocyjnej, tj. od dnia 05.07.2021 r. do dnia 30.09.2021 r., w godzinach otwarcia sklepów wydawane są Uczestnikom losy umożliwiające do udział w loterii.
Aby otrzymać los, o którym mowa powyżej, Uczestnik zobowiązany jest do okazania pracownikowi POL paragonu potwierdzającego jednorazowy zakup promocyjny w sieci sklepów „Delikatesy Ribena”., opiewający na kwotę co najmniej 70,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt złotych zero groszy), pochodzący z okresu trwania sprzedaży promocyjnej.

NAGRODY:

Nagroda Główna: 1x Thermomix
Nagrody I Stopnia:  2x Xbox Series S
Nagrody II Stopnia 2x Philips OVI XXL
Nagroda III Stopnia 1x iRobot Roomba E5
Nagroda IV Stopnia 1x Samsung Galaxy A7
Nagroda V Stopnia 1x Wyciskarka Wolnoobrotowa Tefal
Nagroda VI Stopnia 1x Xiaomi Mi Watch

gratifica

Loteria promocyjna "Lato pełne nagród" Ribena

Pozostałe projekty

Tymbark Gazzz KV

W Tymbark jest gaz!

Loteria Wladyslawowo

Wynajmuję z głową - pobieram miejscową

Sosnowiec 1

PIT w Sosnowcu