KV 16x9

Loteria Mistrzów Ziemniaka PROCAM

KV 16x9

Loteria Mistrzów Ziemniaka PROCAM

Aby wziąć udział w Loterii należało:

spełnić łącznie warunki opisane w §7 Regulaminu oraz zgłosić w okresie od 02.12.2022 r. od godziny 14:00 do dnia 02.12.2022 r. do godziny 23:00. włącznie swój udział w Loterii poprzez kompletne i prawidłowe wypełnienie Losu, opatrzenie go własnoręcznym podpisem i wrzucenie go do urny znajdującej się na terenie obiektu na którym odbywała się Konferencja. 

Na Losie należy wpisać:

  • imię,
  • nazwisko,
  • numer swojego telefonu komórkowego;
  • własnoręcznym podpisem;

Łączna wartość Nagród w Loterii wynosi: 131 112,00 zł brutto .

gratifica

Loteria Mistrzów Ziemniaka PROCAM

Pozostałe projekty

druk baner 103x27.2m w skali 1 10 LOTERIA

Słodkie życie z MONOPOLIS

KV Loteria Bliski

Odjazdowa Loteria z BLISKI-m!

KV ostateczny2

Mierz wysoko z COOLPACK