Mieszkasz w Gminie Wasilków - wygrywasz!

Aby wziąć udział w Loterii należy:


1) zgłosić w okresie od dnia 01.03.2023 r. do dnia 07.05.2023 r. włącznie swój udział w Loterii poprzez rejestrację swojego zgłoszenia na stronie internetowej pod adresem: https://www.pitwwasilkowie.pl za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego wpisując w odpowiednich polach następujące dane i wykonując wskazane niżej czynności:


⎯ imię i nazwisko,
⎯ numer telefonu komórkowego do kontaktu,
⎯ adres zamieszkania w Gminie Wasilków,
⎯ adres zameldowania w Gminie Wasilków,
⎯ zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru z informacją, czy Uczestnik Loterii rozlicza się wskazując Miasto Wasilków jako miejsce swojego zamieszkania po raz pierwszy czy po raz kolejny,
⎯ wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
⎯ oświadczyć, że nie należy się do grona osób wyłączonych z Loterii,
⎯ wyrazić zgodę na udział w Loterii zgodnie z regulaminem,
⎯ przepisanie kodu zabezpieczającego captcha,
⎯ zatwierdzenie zgłoszenia do Loterii poprzez kliknięcie przycisku „BIORĘ UDZIAŁ”.

Łączna wartość Nagród w Loterii wynosi: 407 912,00 zł brutto (słownie: czterysta siedem tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 00/100).

Szczegółowe informacje nt. loterii znajdziesz na: https://www.pitwwasilkowie.pl

gratifica

Mieszkasz w Gminie Wasilków - wygrywasz!

Pozostałe projekty

Piekoszow 1

Piekoszów - tu się opłaca

Ilawa 1

Rozlicz PIT w Iławie i wygraj 7 000 zł!

V4 FINAL

Rozlicz PIT w Markach