pniewy

Płacę PIT w Pniewach

pniewy

Aby wziąć udział w Loterii należy:

1) spełnić łącznie warunki opisane w par. 7 Regulaminu oraz zgłosić w okresie od dnia 15.03.2023 r. do dnia 28.05.2023 r. włącznie swój udział w Loterii poprzez rejestrację swojego Zgłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.loteriapitpniewy.pl za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego poprzez podanie w odpowiednich polach następujących danych:

⎯ imienia i nazwiska;
⎯ numeru telefonu komórkowego do kontaktu;
⎯ adres e-mail (dobrowolne);
⎯ adresu zamieszkania;
⎯ numeru PESEL lub daty urodzenia i obywatelstwa w przypadku nieposiadania numeru PESEL;
⎯ wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
⎯ potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Loterii pn. „Płacę PIT w Pniewach” i akceptacji jego zapisów;
⎯ przepisanie kodu zabezpieczającego captcha;
⎯ zatwierdzenie Zgłoszenia do Loterii poprzez kliknięcie przycisku „BIORĘ UDZIAŁ”.

Po rejestracji swojego Zgłoszenia na stronie internetowej w sposób prawidłowy, pojawi się komunikat potwierdzający rejestrację zgłoszenia w bazie Organizatora.

Łączna wartość Nagród w Loterii wynosi: 10 778,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych).

Szczegółowe informacje nt. loterii znajdziesz na: https://www.loteriapitpniewy.pl/

gratifica

Płacę PIT w Pniewach

Pozostałe projekty

druk baner 103x27.2m w skali 1 10 LOTERIA

Słodkie życie z MONOPOLIS

KV Loteria Bliski

Odjazdowa Loteria z BLISKI-m!

KV ostateczny2

Mierz wysoko z COOLPACK