na strone

Potęga PITu – rozlicz podatek w naszej Gminie

na strone

Aby wziąć udział w Loterii należy:

spełnić łącznie warunki opisane w §7 Regulaminu oraz zgłosić w okresie od dnia 15.02.2023 r. do dnia 02.05.2023 r. włącznie swój udział w Loterii poprzez:

a) kompletne i prawidłowe wypełnienie papierowego formularza (kuponu), opatrzenie go własnoręcznym podpisem i wrzucenie go do urny, która znajduje się w jednym z Punktów Obsługi Loterii.

Na kuponie należy wpisać:
⎯ imię i nazwisko;
⎯ numer telefonu komórkowego do kontaktu;
⎯ adres e-mail;
⎯ adres zamieszkania;
⎯ datę urodzenia i obywatelstwo,
⎯ wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
⎯ wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku,
⎯ oświadczyć, że nie należy do grona osób wyłączonych z Loterii wskazanych w §7 ust. 2 Regulaminu,
⎯ oświadczyć, że wszelkie zawarte w formularzu dane są zgodne z prawdą na dzień jego wypełnienia,
⎯ wyrazić zgodę na udział w Loterii zgodnie z Regulaminem,
⎯ zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru z informacją, czy Uczestnik Loterii rozlicza się wskazując Gminę Potęgowo jako miejsce swojego zamieszkania po raz pierwszy czy po raz kolejny,
⎯ złożyć własnoręczny podpis.


b) rejestrację swojego Zgłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.pitwpotegowie.pl za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego poprzez podanie w odpowiednich polach następujących danych:


⎯ imienia i nazwiska,
⎯ numeru telefonu komórkowego do kontaktu,
⎯ adres e-mail;
⎯ adresu zamieszkania,
⎯ daty urodzenia i obywatelstwa,
⎯ wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
⎯ wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku,
⎯ oświadczyć, że nie należy do grona osób wyłączonych z Loterii,
⎯ oświadczyć, że wszelkie zawarte w formularzu dane są zgodne z prawdą na dzień jego wypełnienia,
⎯ wyrazić zgodę na udział w Loterii zgodnie z Regulaminem,
⎯ zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru z informacją, czy Uczestnik Loterii rozlicza się wskazując Gminę Potęgowo jako miejsce swojego zamieszkania po raz pierwszy czy po raz kolejny,
⎯ przepisanie kodu zabezpieczającego captcha,
⎯ zatwierdzenie Zgłoszenia do Loterii poprzez kliknięcie przycisku „BIORĘ UDZIAŁ”.

Łączna wartość Nagród w Loterii wynosi: 33 778,00 zł brutto (słownie: trzydzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100).

Szczegółowe informacje nt. loterii znajdziesz na: https://pitwpotegowie.pl/

gratifica

Potęga PITu – rozlicz podatek w naszej Gminie

Pozostałe projekty

Dlugoleka 1

Rozlicz PIT w Gminie Długołęka

Piekoszow 1

Piekoszów - tu się opłaca

Ilawa 1

Rozlicz PIT w Iławie i wygraj 7 000 zł!