DAFI

PRZELEW OD DAFI

DAFI

Aby wziąć udział w Loterii należy spełnić łącznie warunki opisane w par. 7 Regulaminu oraz zgłosić w okresie od dnia 01.02.2023 r. do dnia 21.04.2023 r. włącznie swój udział w Loterii poprzez rejestrację Zgłoszenia na stronie internetowej pod adresem: https://loteria.dafi.pl za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego poprzez podanie w odpowiednich polach następujących danych i wykonanie następujących czynności:


⎯ imienia i nazwiska;
⎯ numeru telefonu komórkowego do kontaktu;
⎯ adresu e-mail;
⎯ wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
⎯ potwierdzić oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią, mam ukończone 18 lat i zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Loterii urządzanej pod nazwą „PRZELEW OD DAFI” oraz wyrażam zgodę na wszystkie warunki w nim określone.”;
⎯ potwierdzić oświadczenie o treści: „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na otrzymywanie nieodpłatnych połączeń, wiadomości SMS oraz wiadomości e-mail związanych z Loterią”;
⎯ zatwierdzenie Zgłoszenia do Loterii poprzez kliknięcie przycisku „BIORĘ UDZIAŁ”;
⎯ zdrapanie, tj. starcie palcem lub przy użyciu kursora myszy pola gry tzw. „zdrapki” na urządzeniu, z którego Uczestnik dokonuje Zgłoszenia do Loterii (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) i sprawdzenie wyniku, czyli odczytanie treści znajdującej się pod zakrytym polem.

Łączna wartość Nagród w Loterii wynosi: 204 445,00 zł brutto (słownie: dwieście cztery tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych zero groszy).

Szczegółowe informacje nt. loterii znajdziesz na: https://loteria.dafi.pl

gratifica

PRZELEW OD DAFI

Pozostałe projekty

Tymbark Gazzz KV

W Tymbark jest gaz!

Loteria Wladyslawowo

Wynajmuję z głową - pobieram miejscową

Sosnowiec 1

PIT w Sosnowcu