dlugoleka

Rozlicz PIT w Gminie Długołęka

dlugoleka

Aby wziąć udział w Loterii należy:

1) spełnić łącznie warunki opisane w par. 7 Regulaminu oraz zgłosić w okresie od dnia 03.04.2023 r. do dnia 28.05.2023 r. włącznie swój udział w Loterii poprzez rejestrację swojego Zgłoszenia na stronie internetowej pod adresem https://www.loteria.gmina.dlugoleka.pl/ za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego poprzez podanie w odpowiednich polach następujących danych

- imienia i nazwiska;
- numeru telefonu komórkowego do kontaktu;
- adres e-mail (dobrowolnie);
- adresu zamieszkania;
- numeru PESEL lub daty urodzenia i obywatelstwa w przypadku nieposiadania numeru PESEL;
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- zaakceptować zgodę: „Zapoznałem/-łam się z Regulaminem Loterii oraz akceptuję jego postanowienia.”;
- przepisanie kodu zabezpieczającego captcha;
- zatwierdzenie Zgłoszenia do Loterii poprzez kliknięcie przycisku „BIORĘ UDZIAŁ”.

Łączna wartość Nagród w Loterii wynosi: 30 520, 00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy pięćset dwadzieścia złotych).

Szczegółowe informacje nt. loterii znajdziesz na: https://www.loteria.gmina.dlugoleka.pl/

gratifica

Rozlicz PIT w Gminie Długołęka

Pozostałe projekty

Dlugoleka 1

Rozlicz PIT w Gminie Długołęka

Piekoszow 1

Piekoszów - tu się opłaca

Ilawa 1

Rozlicz PIT w Iławie i wygraj 7 000 zł!