ILAWA

Rozlicz PIT w Iławie i wygraj 7000 zł!

ILAWA

Aby wziąć udział w Loterii należy:

1) spełnić łącznie warunki opisane w §7 Regulaminu oraz zgłosić w okresie od dnia 20.03.2023 r. od godziny 00:01 do dnia 14.05.2023 r. do 23:59 włącznie swój udział w Loterii poprzez rejestrację swojego Zgłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.pitwilawie.pl za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego poprzez podanie w odpowiednich polach następujących danych:

- imienia i nazwiska;
- numeru telefonu komórkowego do kontaktu;
- adres e-mail (dobrowolnie);
- adresu zamieszkania;
- numeru PESEL lub daty urodzenia i obywatelstwa w przypadku nieposiadania numeru PESEL;
- potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Loterii pn. „Rozlicz PIT w Iławie i wygraj 7000 zł!” i akceptacji jego zapisów;
- zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru z informacją, czy Uczestnik Loterii rozlicza się wskazując Miasto Iława jako miejsce swojego zamieszkania po raz pierwszy czy po raz kolejny;
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ”;
- wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie wizerunku i głosu do celów marketingowych, z której Organizator korzysta w przypadku wygranej Uczestnika”;
- zatwierdzenie oświadczenia dotyczącego spełnienia warunków określonych w §7 ust. 1 i 2;
- przepisanie kodu zabezpieczającego captcha;
- zatwierdzenie Zgłoszenia do Loterii poprzez kliknięcie przycisku „BIORĘ UDZIAŁ”.

Łączna wartość Nagród w Loterii wynosi: 13 278,00 zł brutto (słownie: trzynaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych zero groszy).

Szczegółowe informacje nt. loterii znajdziesz na: https://www.pitwilawie.pl/

gratifica

Rozlicz PIT w Iławie i wygraj 7000 zł!

Pozostałe projekty

Piekoszow 1

Piekoszów - tu się opłaca

Ilawa 1

Rozlicz PIT w Iławie i wygraj 7 000 zł!

V4 FINAL

Rozlicz PIT w Markach