KV Ilawa PRESS

Rozlicz PIT w Iławie i wygraj 7000 zł! Rozlicz PIT w Iławie i wygraj 7000 zł!

KV Ilawa PRESS

Pierwsza loteria podatkowa w Iławie!

Rozlicz PIT w Iławie i wygraj 7000 zł!

Aby wziąć udział w Loterii należy spełnić łącznie warunki opisane w §7 Regulaminu oraz zgłosić w okresie 21.03.2022 r. od godziny 00:01, do dnia 02.05.2022 r. do 23:59 włącznie swój udział w Loterii poprzez rejestrację swojego Zgłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.pitwilawie.pl za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego poprzez podanie w odpowiednich polach następujących danych:

  • imienia i nazwiska;
  • numeru telefonu komórkowego do kontaktu;
  • adresu e-mail;
  • adresu zamieszkania;
  • numeru PESEL lub daty urodzenia i obywatelstwa w przypadku nieposiadania numeru PESEL;
  • potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Loterii pn. „Rozlicz PIT w Iławie i wygraj 7000 zł!” i akceptacji jego zapisów;
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Lista nagród w Loterii:

Nagroda Główna: 1 x nagroda pieniężna o wartości 7 000,00 zł

Nagrody I Stopnia: 3 x nagrody pieniężne o wartości jednostkowej 1 000,00 zł

Zgłoszenia do loterii: https://www.pitwilawie.pl

Zapraszamy do udziału!

gratifica

Rozlicz PIT w Iławie i wygraj 7000 zł!

Pozostałe projekty

Tymbark Gazzz KV

W Tymbark jest gaz!

Loteria Wladyslawowo

Wynajmuję z głową - pobieram miejscową

Sosnowiec 1

PIT w Sosnowcu