marki strona internetowa

Rozlicz PIT w Markach i odjedź Toyotą!

marki strona internetowa

Aby wziąć udział w Loterii należy:

1) spełnić łącznie warunki opisane w par. 7 Regulaminu oraz zgłosić w okresie od dnia 27.03.2023 r. do dnia 16.06.2023  r. włącznie swój udział w Loterii poprzez rejestrację swojego Zgłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.pitdlamarek.pl za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego poprzez podanie w odpowiednich polach następujących danych:

- imienia i nazwiska;
- numeru telefonu komórkowego do kontaktu;
- adresu e-mail (dobrowolnie);
- adresu zamieszkania;
- numeru PESEL lub daty urodzenia i obywatelstwa w przypadku nieposiadania numeru PESEL;
- zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru z informacją, czy Uczestnik Loterii rozlicza się wskazując Miasto Marki jako miejsce swojego zamieszkania po raz pierwszy czy po raz kolejny;
-wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- zaakceptowanie treści zgody: „Zapoznałem/-łam się z Regulaminem Loterii oraz akceptuję jego postanowienia.”;
- przepisanie kodu zabezpieczającego captcha;
- zatwierdzenie Zgłoszenia do Loterii poprzez kliknięcie przycisku „BIORĘ UDZIAŁ”.

Łączna wartość Nagród w Loterii wynosi: 73 167,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych 00/100).

Szczegółowe informacje nt. loterii znajdziesz na: www.pitdlamarek.pl

gratifica

Rozlicz PIT w Markach i odjedź Toyotą!

Pozostałe projekty

druk baner 103x27.2m w skali 1 10 LOTERIA

Słodkie życie z MONOPOLIS

KV Loteria Bliski

Odjazdowa Loteria z BLISKI-m!

KV ostateczny2

Mierz wysoko z COOLPACK