COOLPACK

SUPER KONKURS COOLPACK SUPER KONKURS COOLPACK

COOLPACK

Aby wziąć udział w konkursie należy dokonać zakupu produktów COOLPACK na jednym dowodzie zakupu w okresie trwania Sprzedaży promocyjnej, tj. od dnia 20.06.2022 r. do dnia 20.09.2022 r., na kwotę przynajmniej 90,00 zł brutto i zachowały dowód zakupu do końca trwania Konkursu oraz zgłosić się w okresie od dnia 20.06.2022 r. do dnia 20.09.2022 r. włącznie swój udział poprzez:

a)        kompletne i prawidłowe wypełnienie papierowego formularza (kuponu), opatrzenie go własnoręcznym podpisem i wrzucenie go do urny, która znajduje się w jednym z Punktów Obsługi Konkursu – Sklepach partnerskich COOLPACK. Na kuponie bezwzględnie należy wpisać:

 • imienia i nazwiska;
 • numeru telefonu komórkowego do kontaktu;
 • adres sklepu;
 • NIP sklepu;
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie oświadczenia;
 • złożyć własnoręczny podpis lub;

b)      rejestrację swojego Zgłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.wygrywaj.coolpack.com.pl za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego poprzez podanie w odpowiednich polach następujących danych:

 • imienia i nazwiska;
 • numeru telefonu komórkowego do kontaktu;
 • NIP sklepu;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie oświadczenia;
 • przepisanie kodu zabezpieczającego captcha;
 • zatwierdzenie Zgłoszenia do Loterii poprzez kliknięcie przycisku „BIORĘ UDZIAŁ”.

Zadanie konkursowe polega na dokończeniu zdania: „Jestem z COOLPACKIEM, bo…”, po uprzednim spełnieniu wszystkich warunków z par. 6 Regulaminu. Zgłoszenie Uczestnika winno być napisane w języku polskim, nie dłuższe niż 500 znaków (wliczając w to spacje i znaki interpunkcyjne). W przypadku zgłoszeń internetowych formularz zgłoszeniowy odrzuci zgłoszenia dłuższe niż 500 znaków i uniemożliwi skuteczne przesłanie zgłoszenia.

Łączna wartość Nagród w Konkursie wynosi: 154 861,00 zł brutto!

Zapraszamy do zabawy! Więcej szczegółów na: https://wygrywaj.coolpack.com.pl/

gratifica

SUPER KONKURS COOLPACK

Pozostałe projekty

Dlugoleka 1

Rozlicz PIT w Gminie Długołęka

Piekoszow 1

Piekoszów - tu się opłaca

Ilawa 1

Rozlicz PIT w Iławie i wygraj 7 000 zł!