GK

Wielka Loteria Urodzinowa w Galerii Krotoszyńskiej Wielka Loteria Urodzinowa w Galerii Krotoszyńskiej

GK

Wielka Loteria Urodzinowa w Galerii Krotoszyńskiej!

Aby wziąć udział w Loterii należy:

 

  1. spełnić łącznie warunki opisane w §7 Regulaminu;
  2. dokonać Zakupu promocyjnego w okresie od dnia 05.04.2022 r. do dnia 24.04.2022 r. oraz zachować dowód zakupu;
  3. zgłosić się do POL w okresie przyjmowania zgłoszeń do Loterii wraz z dowodem zakupu i okazać go w celu weryfikacji przez osobę obsługującą POL; Regulamin loterii promocyjnej pn. „Wielka Loteria Urodzinowa”;
  4. udostępnić osobie obsługującej POL okazany dowód zakupu do oznaczenia jako wykorzystany poprzez jego opieczętowanie i parafowanie na odwrocie;
  5. pobrać od osoby obsługującej POL Los, który uprawnia Uczestnika do udziału w losowaniu Nagród;
  6. zachować oryginał zweryfikowanego dowodu zakupu, zastrzega się, iż Organizator nie zbiera okazywanych dowodów zakupu;
  7. zgłosić się do Loterii poprzez kompletne i prawidłowe wypełnienie Losu, opatrzenie go własnoręcznym podpisem i wrzucenie go do Urny loteryjnej w czasie trwania Loterii;
  8. wpisać na Losie w odpowiednich polach następujące dane do kontaktu w przypadku wygranej oraz wyrażenie zgód.

Lista nagród w Loterii:

Nagroda Główna: 1 x nagroda pieniężna o wartości jednostkowej 10 000,00 zł

Nagroda I Stopnia: 10 x nagród pieniężnych o wartości jednostkowej 1 000,00 zł

Uroczyste losowanie nagród w obecności publiczności już 24.04.2022 r.!

Więcej szczegółów na: https://galeriakrotoszynska.pl

Zapraszamy!

 

gratifica

Wielka Loteria Urodzinowa w Galerii Krotoszyńskiej

Pozostałe projekty

Tymbark Gazzz KV

W Tymbark jest gaz!

Loteria Wladyslawowo

Wynajmuję z głową - pobieram miejscową

Sosnowiec 1

PIT w Sosnowcu