AdobeStock 119945000

Administracja i przetwarzanie danych osobowych zgodne z RODO

Bezpieczne i zgodne z prawem administrowanie i przetwarzanie danych osobowych to filar działania każdej profesjonalnej firmy, w szczególności w naszej branży.

Przetwarzamy dane osobowe uczestników akcji promocyjnych na mocy DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Pełnimy rolę Administratora Danych Osobowych, archiwizujemy i utylizujemy dane zgodnie z wymaganiami SSDD NORM 2018.

Posiadamy w firmie IOD (Inspektorów Ochrony Danych Osobowych).

Ochronę danych osobowych traktujemy jako najwyższej wagi priorytet i starannie wywiązujemy się z odpowiedzialnych zadań, jakie w tym zakresie stawiane nam są przez przepisy prawa.

Nie sprzedajemy danych, nie gromadzimy ich w celach innych niż pola eksploatacji niezbędne do obsługi procesów promocyjnych.

Gratifica Sp. z o.o. (dawniej AMBASADA MAREK) od lat mając na uwadze bezpieczeństwo danych osobowych oraz profesjonalne świadczenie usług marketingu zintegrowanego posiada szereg odpowiednich dokumentów gwarantujących legalne przetwarzanie danych,w tym:

  • politykę bezpieczeństwa,
  • instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych;
  • umowy powierzenia przetwarzania danych działając zarówno jako przetwarzający, współprzetwarzający, jak i administrator.

Skontaktuj się z nami!