Dane Osobowe

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Gratifica Sp.  z o.o.

 

§ 1
Administrator

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jesteśmy my, czyli Gratifica Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi [nr KRS: 0001056847, NIP: 7272832066, REGON: 380723126].
 2. Nasze dane kontaktowe:
 1. Numer telefonu: +48 690-960-921
 2. adres e-mail: biuro@gratifica.pl
 3. Siedziba spółki: ul. Podchorążych 43, 94-234 Łódź

§ 2
Definicje

 1. Pojęcia pisane wielką literą należy rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:
 1. „Administrator” – podmiot opisany w § 1 powyżej,
 2. „Użytkownik” – osoba odwiedzająca Stronę,
 3. „Strona” – strona internetowa znajdująca się pod https://gratifica.pl/ oraz jej podstrony,
 4. „RODO” - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 3
Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Korzystanie z naszej Strony jest możliwe bez podawania przez Użytkownika danych osobowych.
 2. Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z podstrony przeznaczonej do celów kontaktowych (zakładka „Kontakt” lub „Brief”) przekazanie nam danych w postaci adresu e-mail w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie jest konieczne, a podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu – fakultatywne.
 3. Wszystkie dane osobowe, które Użytkownik pozostawi w ramach korzystania ze Strony lub które zbierane są przez Administratora w trakcie korzystania ze Strony, przetwarzane są zgodnie z RODO i obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 4. Użytkownik Strony ma prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych przez RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 5. na potrzeby marketingu bezpośredniego – taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia;
 6. na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów administratora – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją Użytkownika.
 7. dostawcom narzędzi do prowadzenia marketingu i analityki ruchu na Stronie,
 8. podmiotom zajmującym się hostingiem Strony.
 1. Ponadto, Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu, gdy Administrator przetwarza dane w uzasadnionym interesie:
 1. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane:
 1. W żadnym przypadku, w ramach funkcjonowania Strony, nie podejmujemy wobec Użytkownika zautomatyzowanych decyzji, które wywołują wobec niego skutki prawne lub w inny sposób istotnie na niego wpływają.

 

§ 4
Przetwarzanie danych na potrzeby kontaktu z Administratorem

 1. W przypadku skontaktowania się z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie dane osobowe będą przetwarzane w celu załatwienia przedstawionej w zapytaniu sprawy.
 2. Formularz kontaktowy przeznaczony jest co do zasady dla klientów biznesowych, ponieważ pracujemy głównie z takimi klientami. 
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania danych kontaktowych (adresu e-mail) Administrator nie będzie w stanie rozwiązać przedstawionej przez Użytkownika sprawy i udzielić odpowiedzi oraz przedstawić oferty swoich usług. Podanie danych w zakresie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu jest dobrowolne i może przyspieszyć kontakt z naszej strony.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika lub przekazanie informacji o naszej działalności zgodnie z zapytaniem.  
 5. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi i załatwienie prośby. W zależności od jej rodzaju również przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane nie będą przetwarzane w przypadku skutecznego skorzystania przez Użytkownika z prawa sprzeciwu. 

§ 5
Pliki cookies

 1. Na Stronie wykorzystywane są pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies mogą być odczytywane i wykorzystywane do celów opisanych poniżej.
 2. Dzięki przechowywaniu na urządzeniu plików cookies, możemy uzyskiwać dostęp do informacji w nich zawartych i wykorzystywać je w celach:
 3. Administrator może wykorzystywać różne rodzaje plików cookies:
 1. sesyjne, które pozostają w pamięci przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
 2. stałe, które pozostają w pamięci przeglądarki internetowej, dopóki nie zostaną skasowane,
 3. zewnętrzne, pochodzące od dostawców narzędzi do analityki w ramach Strony.
 4. utrzymania sesji podczas wizyty na Stronie oraz zapewnienia pełnej funkcjonalności i odpowiedniego działania Strony,
 5. polegających na zbieraniu informacji o tym, jakie działania podejmowane są na Stronie i jakie treści interesują użytkowników,
 6. statystycznych,
 7. analitycznych,
 8. zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Strony.
 1. Użytkownik ma możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, by uniemożliwiała ona przechowywanie plików cookies na jego urządzeniu.
 2. Pliki cookies można też usunąć już po ich zapisaniu. W tym celu można skorzystać z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących do tego celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego.
 3. Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies, może spowodować ograniczenia funkcjonalności Strony. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.
 4. Jako Administrator zachęcamy Użytkowników do odwiedzania naszego profilu społecznościowego poprzez kliknięcie w odpowiednią ikonę na naszej stronie internetowej. Prowadzimy profil na portalu Facebook i umożliwiamy subskrypcję profilu w tym serwisie. Korzystanie z takich funkcji wiązać się może z wykorzystywaniem plików cookies administratora tego serwisu. Szczegółowych informacji na temat wykorzystywanych przez niego plików cookies należy szukać w politykach prywatności/cookies dostawcy.

© Gratifica Sp. z o.o. 2023