LOTERIE PROMOCYJNE - ZASTOSOWANIE

Loterie to jedno z najskuteczniejszych narzędzi marketingowych, generujących realne korzyści w sprzedaży produktów i usług.

Loterię wdrożyć można zarówno w kanale B2C jak i B2B, na rynku tradycyjnym, nowoczesnym w e-commerce czy w kanałach social media.

W naszej ofercie m.in.:

 • loterie konsumenckie – skierowane do szerokiego grona klientów detalicznych. Istnieje możliwość ich wdrożenia dla konsumentów każdej branży i sektora gospodarki;

 • loterie dla firm – skierowane głównie do pracowników firmy, urządzane np. podczas eventów z okazji jubileuszy firmowych, uruchamiania nowych oddziałów, motywacji i wynagradzania pracowników, pełniące również niejednokrotnie funkcje PR-owe i będące elementem polityki HR spółek;

 • loterie B2B – dedykowane relacjom pomiędzy partnerami biznesowymi, np. dla dystrybutorów, hurtowników, resellerów, placówek franczyzowych;

 • loterie społeczne i obywatelskie – projektowane na rzecz organów administracji państwowej, instytucji, fundacji, np. gmin, samorządów, urzędów miast, spółek z kapitałem Skarbu Państwa;

 • loterie w centrach handlowych, galeriach i sieciach sklepów;

 • loterie ogólnopolskie lub skoncentrowane na jednym, wybranym kanale sprzedaży (sieć handlowa, e-commerce, rynek tradycyjny, kampanie mailingowe, SMS czy IVR);

 • loterie podatkowe czyli tzw. loterie PIT-owe - zachęcające mieszkańców do świadomego kierowania subwencji ze swoich podatków na rzecz lokalnych społeczności.

 • loterie w kanałach social media, m.in. na Facebooku, YouTube, Instagramie, w tym loterie dla infulencerów, twórców treści mobilnych czy agencji specjalizujących się w obsłudze social media.

Chcesz zorganizować loterię?

LOTERIA Z AGENCJĄ GRATIFICA

GRATIFICA

 1. Dopasowanie mechanizmu loterii do Twoich potrzeb i wymagań

 2. Dobór nagród odpowiednio dla Twojej grupy docelowej

 3. Nadzór nad loterią sprawowany przez uprawiony i doświadczony zespół

 4. Opieka prawna - pozyskanie zezwolenia na urządzenie loterii, zabezpieczenie gwarancji bankowej wypłaty nagród, rozpoczęcie i zakończenie loterii pod względem formalnym, rozpatrywanie zgłoszonych przez uczestników reklamacji

 5. Pełna dokumentacja loterii

 6. Obsługa kwestii księgowych, w tym rozliczenie podatku od nagród

 7. Logistyczna obsługa nagród (zakup, konfekcjonowanie, magazynowanie, wydanie nagród laureatom)

 8. Komunikacja z uczestnikami, weryfikacja zgłoszeń, przygotowanie bazy danych do losowania nagród

 9. Nadzór nad losowaniem osób posiadających zaświadczenie o odbytym szkoleniu z przepisów ustawy o grach hazardowych

 10. Na Twoje życzenie także: przygotowanie dedykowanej strony internetowej - landing page akcji, grafik i tekstów promocyjnych, wydruk materiałów i więcej!

 11. Kompleksowa organizacja loterii od A do Z!

TWOJA FIRMA

 1. Inicjatywa, chęć, zamiar organizacji loterii!

 2. Środki finansowe na organizację loterii i na zakup nagród oraz reklamę i promocję

 3. Decyzje biznesowe dotyczące mechanizmu i organizacji loterii

Już nie musisz martwić się skomplikowanymi procedurami, stosami dokumentów i obawiać się o legalność i prawidłową organizacją loterii. Zajmiemy się pełną administracją i przejmiemy rolę organizatora, a Ty będziesz mógł się cieszyć efektami skutecznej akcji promocyjnej.

350

Zorganizowanych
loterii

20
MLN PLN

Wydaliśmy nagrody pieniężne i rzeczowe za ponad:

10000

Szczęśliwi Laureaci loterii
i konkursów: