Loterie - jak to robimy?

Loterie to jedno z najskuteczniejszych narzędzi marketingowych, generujących realne profity w sprzedaży produktów i usług, zarówno w kanale b2c jak i b2b, na rynku tradycyjnym, nowoczesnym, w e-commerce i nowych mediach.

Zasady urządzania loterii promocyjnych, audioteksowych, fantowych rygorystycznie regulują przepisy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, dlatego przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę na właściwy wybór podmiotu, któremu powierzają organizację tego rodzaju przedsięwzięć.

Zespół agencji Gratifica tworzą osoby, które od wielu lat zajmują się projektowaniem, doradztwem, wdrażaniem i kompleksową obsługą loterii dla firm i instytucji, dzięki czemu nasi Klienci mają pewność, że zlecenia realizowane są w sposób bezpieczny, sformalizowany i skuteczny.

Ze względu na przeznaczenie i adaptację formatów loteryjnych na potrzeby naszych Klientów i Partnerów biznesowych dzielimy je na:

 • Loterie konsumenckie – skierowane do szerokiego grona odbiorców w kanale detalicznym, to loterie dla klientów spółek dowolnej wielkości z różnorodnych branż i sektorów komercyjnej działalności. Promowane są w tym kanale zarówno produkty jak i usługi;

 • Loterie dla firm – urządzane np. podczas eventów z okazji jubileuszy firmowych, uruchamiania nowych oddziałów, motywacji i wynagradzania pracowników, pełniące również niejednokrotnie funkcje PR-owe i będące elementem polityki HR spółek;

 • Loterie b2b – dedykowane relacjom pomiędzy partnerami biznesowymi, np. dla dystrybutorów, hurtowników, resellerów, placówek franczyzowych;

 • Loterie, społeczne i obywatelskie – projektowane na rzecz organów administracji państwowej, instytucji, fundacji, np. gmin, samorządów, urzędów miast, spółek z kapitałem Skarbu Państwa.

Loteria dla klientów detalicznych to dla firmy jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod promocji. Nie tylko generuje skuteczną realizację założeń sprzedażowych, ale wprowadza do procesu zakupowego element grywalizacji i zabawy, które pozytywnie wpływają na postrzeganie marki i zwiększają jej rozpoznawalność, równolegle powodując mierzalne wzrosty sprzedaży. Ponadto nagradzani klienci wykazują się znacznie większą lojalnością, chętniej podejmują decyzje zakupowe i są bardziej skłonni do korzystania z nowych produktów i usług wprowadzanych w późniejszym czasie przez organizatora promocji.

Warto też zwrócić uwagę na alternatywne formy promocji z wykorzystaniem elementu losowości, które w nie mniejszym stopniu wpływają na wyniki sprzedażowe. Jedną z nich jest loteria b2b. Dla producenta może być sposobem, żeby przyciągnąć uwagę dystrybutorów, hurtowników, resellerów, co przyniesie obu przedsiębiorstwom wymierne korzyści. Nagrody i mechanizm, na których bazuje loteria w kanale b2b powinny być jednak dobrane szczególnie umiejętnie, żeby zaspokoić oczekiwania partnerów. Takie mechanizmy coraz częściej wykorzystujemy na potrzeby wewnętrzne firm, np. w formie jubileuszu dla pracowników, promocji szczepień w ramach covid-19, zabawy integracyjnej, czy nawet promocji działań HR i PR.

Wybór agencji marketingu zintegrowanego Gratifica daje gwarancję skuteczności we wdrażaniu i prowadzeniu działań marketingowych.

Niezależnie od Twojej branży i zaplanowanego budżetu zaplanujemy loterię tak, by została przeprowadzona z sukcesem i spełniła biznesowe oczekiwania naszego Zleceniodawcy.

Poniżej dowiesz się więcej o każdym z oferowanych przez nas formatów promocyjnych, urządzanych w formie loterii (ich przeznaczeniu, specyfice, aspektach formalnych, możliwościach oraz zastosowaniu).

img03

Loterie
Promocyjne

Loterie promocyjne definiuje się jako gry losowe, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii,
a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Organizacja tego typu przedsięwzięcia wiąże się ze sporą liczbą formalności i dla niedoświadczonych organizatorów może powodować liczne trudności. Loterie promocyjne urządza się w skali całego kraju, bądź lokalnie, z wykorzystaniem tradycyjnych lub nowoczesnych kanałów komunikacji z klientami.

Pomożemy Ci bezpiecznie, efektywnie i profesjonalnie zorganizować loterię promocyjną z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi i pieniężnymi!

Co oferujemy?

 • przejęcie kompetencji organizatora;
 • rekomendację skutecznej, bezpiecznej mechaniki;
 • dobór, ofertowanie, wycenę i wydanie ciekawych i pożądanych nagród dla Twoich Klientów;
 • pozyskanie zezwolenia na urządzenie loterii z dowolnej Izby Administracji Skarbowej, przygotowanie kompletu dokumentów do prawidłowego złożenia wniosku;
 • nadzór nad loterią osoby ze Świadectwem Zawodowym Ministra Finansów lub osób posiadających odpowiednie zaświadczenie o odbytym szkoleniu z przepisów ustawy o grach hazardowych;
 • ewidencję nagród powyżej kwoty zwolnienia przedmiotowego (2280,00 zł);
 • wydawanie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ich ewidencję, jako druków ścisłego zarachowania;
 • komplet protokołów, pism, pełnomocnictw, raportów oraz szczegółowe statystyki dot. zgłoszeń, stanu magazynowego, rozliczenia podatków od nagród, PIT-8AR, etc.;
 • legalne i zgodne z prawem rozliczanie stanu magazynowego nagród, prawidłową fiskalizację i terminowe regulacje zobowiązań podatkowych;
 • przeprowadzimy losowania tradycyjne, jak również przy użyciu urządzenia losującego, które posiada pozytywną opinię techniczną jednostki badającej i zostało zarejestrowane zgodnie z regulacjami wynikającymi z ustawy hazardowej.

Chcesz zorganizować loterię?

Loterie
Audioteksowe

Loterie audioteksowe od promocyjnych odróżnia przede wszystkim brak konieczności dokonywania zakupu towaru, usługi, czy innego dowodu udziału w grze objętego promocją. Uczestniczy się w nich przez odpłatne połączenie telefoniczne lub wysyłanie wiadomości (SMS/MMS) tekstowych z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej.

Tego rodzaju mechanizmy wykorzystują najczęściej szeroko rozumiane media, gdzie loteria ma charakter komercyjny, uczestnictwo w niej jest płatne, a organizator dla szczęśliwców, w drodze losowania, oferuje atrakcyjne nagrody.

Co oferujemy?

 • przejęcie kompetencji organizatora (tylko Sp. z o.o. i S.A. może pełnić rolę organizatora takiej gry);
 • rekomendację skutecznej, bezpiecznej mechaniki;
 • infrastrukturę teleinformatyczną do obsługi połączeń audioteksowych (SMS, IVR);
 • podział zysków z połączeń przychodzących na zasadzie revenue share;
 • dobór, ofertowanie, wycenę i wydanie ciekawych i pożądanych nagród dla Twoich Klientów;
 • pozyskanie zezwolenia na urządzenie loterii z dowolnej Izby Administracji Skarbowej, przygotowanie kompletu dokumentów do prawidłowego złożenia wniosku;
 • nadzór nad loterią osoby ze Świadectwem Zawodowym Ministra Finansów lub osób posiadających odpowiednie zaświadczenie o odbytym szkoleniu z przepisów ustawy o grach hazardowych;
 • ewidencję nagród powyżej kwoty zwolnienia przedmiotowego (2280,00 zł);
 • wydawanie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ich ewidencję, jako druków ścisłego zarachowania;
 • komplet protokołów, pism, pełnomocnictw, raportów oraz szczegółowe statystyki dot. zgłoszeń, stanu magazynowego, rozliczenia podatków od nagród, PIT-8AR, IGH;
 • legalne i zgodne z prawem rozliczanie stanu magazynowego nagród, prawidłową fiskalizację i terminowe regulacje zobowiązań podatkowych;
 • przeprowadzimy losowania tradycyjne, jak również przy użyciu urządzenia, które posiada pozytywną opinię techniczną jednostki badającej i zostało zarejestrowane zgodnie z regulacjami wynikającymi z ustawy hazardowej.

Loterie to doskonałe narzędzie do prowadzenia skutecznych działań marketingowych. Sprawdzają się w kanale nowoczesnym, tradycyjnym, podczas eventów, targów, czy konferencji.

Loterie
Fantowe

Loterie fantowe oraz tzw. małe loterie fantowe to gry losowe, w których uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe.

Loterie fantowe urządza się w celach niekomercyjnych a dochód z tego rodzaju loterii przeznaczany jest w całości na realizację określonych w zezwoleniu i regulaminie gry celów społecznie użytecznych, w szczególności dobroczynnych. Dlatego właśnie jest to świetne narzędzie marketingowe wykorzystywane przez liczne organizacje pożytku publicznego. Warto jednak pamiętać, iż loterie fantowe mogą być urządzane, na podstawie udzielonego zezwolenia, przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. W zależności od wartości puli nagród (liczonej od kwoty bazowej) loterie fantowe mogą być urządzane w skali lokalnej lub ogólnokrajowej na mocy odpowiednio zgłoszenia lub zezwolenia.

Co oferujemy?

 • przejęcie kompetencji organizatora;
 • rekomendację skutecznej, bezpiecznej mechaniki;
 • dobór, ofertowanie, wycenę i wydanie ciekawych i pożądanych nagród dla Twoich Klientów;
 • projekt regulaminu, protokołów odbioru/wydania nagród;
 • pozyskanie zezwolenia lub odpowiednie zgłoszenie loterii fantowej do właściwego Urzędu Celno-Skarbowego oraz przygotowanie kompletu dokumentów wynikających z przepisów ustawy o grach hazardowych;
 • opiekę i nadzór nad loterią osoby ze Świadectwem Zawodowym Ministra Finansów lub osób posiadających odpowiednie zaświadczenie o odbytym szkoleniu z przepisów ustawy o grach hazardowych;
 • ewidencję nagród powyżej kwoty zwolnienia przedmiotowego (2280,00 zł);
 • wydawanie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ich właściwą ewidencję, jako druków ścisłego zarachowania;
 • komplet protokołów, pism, pełnomocnictw, raportów oraz szczegółowe statystyki dot. zgłoszeń, stanu magazynowego, rozliczenia podatków od nagród, PIT-8AR, IGH;
 • przeprowadzimy losowania tradycyjne, jak również przy użyciu urządzenia, które posiada pozytywną opinię techniczną jednostki badającej i zostało zarejestrowane zgodnie z regulacjami wynikającymi z ustawy hazardowej.

Loterie fantowe, to oprócz doskonałej zabawy, możliwość zbierania środków finansowych na cele charytatywne, czy użyteczne społecznie. Zapytaj nas o specjalną ofertę loterii fantowych dla gmin, powiatów, miast, fundacji i instytucji pożytku publicznego.

350

Zorganizowanych
loterii

4000000
PLN

Wydaliśmy nagrody pieniężne i rzeczowe za ponad:

10000

Szczęśliwi Laureaci loterii
i konkursów: