Społeczna odpowiedzialność przedsiębiostw – co należy wiedzieć o CSR?

image from rawpixel id 450182 jpeg

Strategia CSR w praktyceSpołeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, czyli CSR (ang. corporate social responsibility), to koncepcja, wedle której decyzje biznesowe podejmowane w przedsiębiorstwach oprócz zyskowności powinny uwzględniać także wpływ na społeczeństwo, środowisko naturalne i relacje z interesariuszami. Aktywne zaangażowanie w politykę CSR widoczne jest przede wszystkim w modelu korporacyjnym, jednak mniejsze przedsiębiorstwa coraz częściej przekonują się do jej wdrożenia. To nie tylko metoda budowania pozytywnego wizerunku firmy, ale przede wszystkim nowoczesny sposób prowadzenia biznesu, który odpowiada oczekiwaniom współczesnych konsumentów i partnerów handlowych.

Zgodnie z wytycznymi wymienionymi w normie PN-ISO 26000 przyjętej przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) strategia CSR zakłada przejrzyste i etyczne zachowanie w kluczowych obszarach, takich jak:

  • ład organizacyjny;
  • prawa człowieka;
  • praktyki z zakresu pracy;
  • środowisko;
  • uczciwe praktyki operacyjne
  • zagadnienia konsumenckie;
  • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Najwyższa jakość produktu to dla współczesnych konsumentów coś oczywistego. Ich uwagę można natomiast zwrócić poprzez konsekwentne, spójne z wizerunkiem firmy działania skierowane na równowagę biznesową.

Przykładem takiego podejścia jest polityka Diageo, jednego z największych producentów alkoholi na świecie. W 2012 brytyjska firma dostrzegła w swoim polskim oddziale, że pracownicy chcą aktywnie wspierać najbliższe sobie otoczenie, w wyniku czego powstała „Grupa Społeczności Lokalne”, angażująca się w akcje charytatywne dotyczące m.in. zbiórki pieniędzy dla dzieci z miejscowej świetlicy socjoterapeutycznej i zakup prezentów dla dzieci z domu dziecka. W ramach firmy działa również zespół GreenIQ. Wspiera on działania proekologiczne w ramach biura (zachęcając do recyklingu i oszczędzania prądu) oraz organizuje ekoeventy. W ramach jednego z nich ok. 110 pracowników posadziło 2 000 dębów w Lasach Chojnowskich pod Warszawą. Spółka prowadzi także w skali globalnej działania promujące odpowiedzialne spożywanie alkoholu. W Polsce akcja organizowana jest pod nazwą „Alkohol to odpowiedzialność. Pij rozważnie”. Kampanii towarzyszą cyklicznie organizowane eventy, podczas których uczestnicy zaznajamiani są z czterema podstawowymi zasadami odpowiedzialnego spożywania alkoholu. Oprócz tego spółka stworzyła interaktywną, edukacyjną grę na Facebooku i prowadzi stronę drinkiq.com, która w całości poświęcona jest tej tematyce. To między innymi dzięki takim działaniom Diageo pozostaje liderem swojej branży i było wielokrotnie nagradzane jako rzetelny kontrahent i pracodawca.

Podobne praktyki stosuje Coca-Cola HBC Polska, do której partnerów należą między innymi Polski Czerwony Krzyż, Federacja Polskich Banków Żywności i UNIDO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego). Pomimo ogólnopolskiego zakresu działalności Coca-Cola HBC często występuje naprzeciw potrzebom lokalnych społeczności, organizując zbiórki pieniędzy, żywności czy ubrań. Bardzo istotnym obszarem działań CSR firmy jest także redukcja wpływu procesów produkcyjnych na środowisko. Priorytetem jest obecnie redukcja generowanego bezpośrednio dwutlenku węgla, ilości wody potrzebnej do produkcji napojów, całkowite przejście na energię odnawialną oraz przemyślana i odpowiedzialna utylizacja odpadów.

Przestrzeganie zasad CSR, oprócz ogólnych korzyści środowiskowych i społecznych, skutkuje dla przedsiębiorstwa między innymi lepszym wykorzystaniem majątku trwałego i kapitału ludzkiego, wyższą rentownością sprzedaży, poprawą warunków zatrudnienia oraz wzrostem kultury i bezpieczeństwa pracy. Ponadto przedstawiciele najmłodszego pokolenia konsumentów są zdecydowani wspierać przedsiębiorstwa, których polityka zgodna jest z ich prywatnym, przeważnie postępowym systemem wartości. Brak zaangażowania w działania CSR wraz z rozwijającą się wciąż świadomością społeczną i globalnym wzrostem poczucia odpowiedzialności jednostki za kwestie polityczno-społeczne i środowiskowe skutkuje postępującą utratą klientów, a w perspektywie lat może nawet stać się przyczyną kryzysu. 

By stopniowo wdrażać zasady CSR w swoim przedsiębiorstwie i odświeżyć wizerunek firmy, warto rozważyć organizację akcji promocyjnej o charakterze prospołecznym, proekologicznym lub np. prozdrowotnym. Być może dostrzegasz w otoczeniu Twojej firmy przestrzeń dla organizacji konkursu, w którym pod swoim patronatem mógłbyś zaangażować lokalną społeczność w prace mające na celu wsparcie osób potrzebujących albo chciałbyś zorganizować event, na którym przybliżysz zasady, jakimi należy się kierować, by niwelować skutki kryzysu środowiskowego. Dobrym pomysłem będzie także organizacja loterii fantowej, czyli takiej loterii, w której zysk z nabycia losów przez uczestników zostaje w całości przeznaczony na cel społecznie użyteczny. O niej opowiadaliśmy więcej pod tym linkiem.

Nasi eksperci chętnie doradzą, jakie działania mógłbyś podjąć, by otworzyć nowy rozdział w marketingu swojej firmy.

Dowiedz się więcej!      

©Gratifica.pl

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Pozostałe wpisy
gratifica blog 22
Podatki i opłaty w loteriach promocyjnych i audioteksowych – co powinien wiedzieć każdy organizator?
gratifica blog 9
Organizacja loterii fantowej
gratifica blog 10
Loterie w liczbach. Wzrost popularności gier losowych w Polsce – raport MF.