Czy losowanie nagród jest legalne?

Losowanie nagród to czynność, która polega na wybieraniu zwycięzców nagród w taki sposób, aby o wygranej decydował los, czyli z wykluczeniem możliwości wypłynięcia osoby losującej na wyniki. Losowanie jest elementem loterii, która w rozumieniu prawa polskiego należy do katalogu gier hazardowych. Aby w legalny sposób przeprowadzić losowanie, należy postępować zgodnie z Ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, czyli przede wszystkim pozyskać zezwolenie na organizację loterii od właściwej Izby Administracji Skarbowej oraz powiadomić o rozpoczęciu loterii właściwy Urząd Celno-Skarbowy.

Istnieje jeden wyjątek od reguły, według której konieczne jest pozyskanie zezwolenia celem przeprowadzenia loterii. Losowanie nagród bez zezwolenia jest możliwe w przypadku małej loterii fantowej, z której dochód jest w całości przeznaczony na cele społecznie użyteczne, a wartość wszystkich nagród nie jest wyższa niż kwota bazowa. W tym wypadku należy jednak pamiętać, że konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie loterii do właściwego Urzędu Celno-Skarbowego.

Każde losowanie nagród (poza wyjątkiem małej loterii fantowej) jest legalne dopiero wówczas, gdy odbywa się w ramach loterii, która została urządzona zgodnie z wymogami ustawy o grach hazardowych. Nawet jeśli nagrody są symboliczne, warto powstrzymać się od nielegalnych losowań – grożą za to dotkliwe kary, o których więcej warto dowiedzieć się TUTAJ

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Pozostałe wpisy
rozdanie nagrod
Rozdanie nagród na Instagramie
Organizacja loterii promocyjnej QA
Organizacja loterii – Q&A
NATALIA 1
Organizacja loterii bez zezwolenia?