Czy loterię trzeba zgłaszać?

Loterie należą do katalogu gier hazardowych według polskiego prawa. Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych wyróżnia różne typy loterii, w tym: promocyjne, audioteksowe oraz fantowe. Aby urządzić którąkolwiek z nich należy wcześniej uzyskać zezwolenie na jej organizację. Decyzję w tej sprawie wydaje organ państwowy – właściwa Izba Administracji Skarbowej. Dodatkowo o rozpoczęciu loterii należy zawiadomić właściwy Urząd Celno-Skarbowy. Wyjątkiem jest organizacja małej loterii fantowej, która nie wymaga uzyskania zezwolenia, a jedynie zawiadomienia Urzędu Celnego minimum 30 dni przed jej rozpoczęciem.  

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Pozostałe wpisy
NATALIA 3
Czy loteria to gra hazardowa?
aktywacje
Aktywacje konsumenckie – czym są i jak je wykorzystać?
Czy losowanie nagrod jest legalne
Czy losowanie nagród jest legalne?