Gdzie zgłosić nielegalną loterię?

Zacznijmy od tego czym jest nielegalna loteria – w uproszczeniu jest to loteria, dla której nie zostało pozyskane stosowne zezwolenie z Izby Administracji Skarbowej lub taka loteria, w której organizator nie stosuje się do treści wydanego zezwolenia lub nie przestrzega postanowień regulaminu. O otrzymanie takiego zezwolenia należy ubiegać się odpowiednio wcześniej, przedstawiając właściwemu organowi celno-skarbowemu wymagane dokumenty, w tym regulamin loterii do zatwierdzenia jego treści. Wydanie decyzji przez IAS jest także każdorazowo poprzedzone wniesieniem odpowiedniej opłaty.

Inaczej jest w przypadku konkursu – aby ten był legalny nie trzeba go zgłaszać do ww. Izby, jednak należy zwrócić szczególną uwagę na kryteria wyłaniania laureatów, aby konkurs nie stał się ukrytą loterią, tj. żeby nie pojawiały się w nim elementy losowości (np. kto pierwszy ten lepszy). W takim przypadku również może on zostać zgłoszony jako nielegalna loteria.

W sytuacji, w której mamy do czynienia z nielegalną loterią, należy zgłosić ją do Urzędu Skarbowego, najlepiej w formie pisemnej. Tego działania można dokonać anonimowo. Donos do Urzędu Skarbowego nie jest zdefiniowany przez polskie prawo, natomiast jest rozumiany jako informacja, która dotyczy naruszenia prawa celnego lub prawa podatkowego. Może on pełnić jedynie rolę pomocniczą, gdyż kontrola wszczynana jest z urzędu (nie na wniosek obywatela). Warto w informacji do Urzędu Skarbowej zawrzeć informacje konkretne, wskazując nazwę i miejsce ogłoszenia loterii.

Jak zorganizować legalną loterię? O tym przeczytasz na naszym blogu, w tym wpisie: https://gratifica.pl/blog/organizator-loterii-promocyjnej/

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Pozostałe wpisy
jak napisac regulamin
Jak napisać regulamin konkursu?
o co chodzi z loteria
O co chodzi z loterią?
Czy loterie trzeba zglaszac
Czy loterię trzeba zgłaszać?