Chat with us, powered by LiveChat

RODO - duże zmiany w przepisach dot. ochrony danych osobowych przed nami!

RODO

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać unijne Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które zastąpi przepisy dotychczasowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.
Na mocy DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW powstało rozporządzenie PE, zwane także GDPR (General Data Protection Regulation). Nowe regulacje zaczną dotyczyć wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dotyczy to także branży reklamowej, ze szczególnym uwzględnieniem działań online. Nowe przepisy zakładają, że dane wykorzystywane w reklamie internetowej nie powinny być traktowane jako anonimowe, a jednocześnie określają kwestie uzyskania zgody na ich użycie oraz ich przechowywania. To największa od dwudziestu lat zmiana w przepisach dotyczących tej tematyki.
Okazuje się bowiem, że te firmy, które od lat przetwarzają dane osobowe wiele z tych regulacji stosuje już w praktyce a wdrożenie ewentualnych nowości nie powinno powodować po ich stronie problemów. Umiejętne, bezpieczne przetwarzanie danych osobowych uczestników akcji promocyjnych to obowiązek profesjonalnie działającej, wyspecjalizowanej agencji marketingowej. Uporządkowanie i ujenolicenie przepisów oceniamy jako duży krok do przodu, który z pewnością będzie korzystny dla konsumentów, ale również dla rzetelnie prowadzących swoje działania firm i zapobiegnie nagminnej kradzieży danych, czy ich eksploatacji na polach niezgodnych z ich przeznaczeniem.
Choć w internecie, mailingach i różnorodnych kampaniach podmiotów prowadzących specjalistyczne szkolenia przepisy RODO jawią się jako enigmatyczna rewolucja, wymagająca ogromnych zobowiązań po stronie podmiotów gospodarczych, warto zapoznać się z dokumentami, które te zmiany generują.
Zachęcamy przede wszystkim do lektury źródeł a nie wybiórczych opracowań.

Rozporządzenie PE dot. ochrony danych osobowych

Dyrektywa PE ws ochronnych danych osobowych

Pozostałe wpisy

2413d77d 64b1 4a31 97f3 d98483eee584

Loterie audioteksowe – realizuj cele marketingowe i zarabiaj! Co powinieneś wiedzieć? FAQ

Quiz show game concept. Players answering questions standing at stand with buttons. Vector flat illustration

Konkurs to nie loteria! Jak organizować bezpieczne prawnie konkursy? FAQ

a61b2a71 fe03 4873 bc5c c80d075161e0

Jak zorganizować loterię promocyjną? FAQ