Czy loteria to gra hazardowa?

Loterie promocyjne, audioteksowe i fantowe na gruncie prawa polskiego zostały zdefiniowane i uregulowane w ustawie z dnia 19 listopada 2019 r. o grach hazardowych. Oznacza to, że są one grami hazardowymi w rozumieniu przepisów i w ten sposób należy je traktować. Z organizacją loterii wiąże się konieczność postepowania zgodnie z wymogami prawnymi, z których najistotniejszym jest posiadanie zezwolenia na urządzenie loterii wydanego przez odpowiedni organ państwowy (Izbę Administracji Skarbowej).

Grą hazardową nie jest konkurs, czyli akcja, w której o wygranej decyduje wiedza, kreatywność czy też umiejętności uczestnika, oceniane przez powołaną w tym celu komisję konkursową.

W przypadku organizacji konkursu należy natomiast zachować ostrożność! Zastosowanie niektórych kryteriów wyboru zwycięzców powoduje, że konkurs staje się de facto loterią. Jest tak między innymi wtedy, gdy wygraną uzależnia się od metody „kto pierwszy ten lepszy”, nagradzając pierwszych X poprawnych odpowiedzi.

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Pozostałe wpisy
aktywacje
Aktywacje konsumenckie – czym są i jak je wykorzystać?
Czy losowanie nagrod jest legalne
Czy losowanie nagród jest legalne?
rozdanie nagrod
Rozdanie nagród na Instagramie