Ważny wyrok sądu ws urządzania loterii na Facebooku! Warto przeczytać!

loteria na facebook

Czy można urządzać loterię na Facebooku bez zezwolenia?Klienci często pytają nas, czy można bez wymaganego zezwolenia urządzać loterie (w szczególności loterie promocyjne) za pośrednictwem szeroko rozumianych kanałów social media, w szczególności portalu Facebook czy Instagram...

Choć temat i dla nas nie jest jednoznaczny, to jednak zawsze nasza rekomendacja ma zabezpieczać interesy naszych obecnych lub potencjalnych partnerów w biznesie. Z tej właśnie przyczyny radzimy albo występować do odpowiednich organów z prośbą o wydanie indywidualnej interpretacji w przedmiocie sprawy, albo unikać działań, które jak się słusznie okazuje, powodować mogą dotkliwe kary finansowe.

Powyżej opisana sytuacja miała miejsce w przypadku jednej z firm, która za pośrednictwem swojej strony na portalu Facebook zorganizowała wśród fanów marki losowanie nagród bez wymaganego przez prawo zezwolenia.

Pomimo, iż zgodnie z przewidywaniami, firma została ukarana finansowo przez właściwego Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego  (wymierzono karę w wysokości ok. 10 000,00 PLN), to przełomowy, precedensowy lub co najmniej warty omówienia jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, który w swoim orzeczeniu z dnia 08.02.2019 r. uchylił decyzje, które były niekorzystne dla organizatora akcji promocyjnej i wskazał, co następuje:

„(…) Wbrew stanowisku organu, przedmiotowe przedsięwzięcie nie zawierało jednak, wszystkich elementów niezbędnych do uznania go za loterię promocyjną. O ile bowiem nie ulega wątpliwości, że elementem przedsięwzięcia był losowy wybór nagrody, zaś skarżąca oferowała nagrodę rzeczową, tj.: karnet na zabiegi o wartości 160 zł, to w niniejszej sprawie nie wystąpiła - zdaniem Sądu - przesłanka w postaci "nabycia towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze". Tymczasem jak wynika z art. 2 ust. 1 pkt 10 u.g.h., uczestnictwo w grze musi następować przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze, co skutkuje nieodpłatnym udziałem w loterii. O ile uczestnictwo w samej loterii (losowaniu nagrody) było nieodpłatne, to jednak nie zostało ono poprzedzone - jak wymaga tego przepis art. 2 ust. 1 pkt 10 u.g.h. - nabyciem towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze. W ocenie Sądu, żadna z dokonanych przez uczestników akcji promocyjnej [...] w [...] czynności, nie stanowiła bowiem "nabycia" dowodu udziału w grze (…).”

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018, poz. 165 ze zm.) w art. 1 ust. 1 definiuje loterie promocyjne jako:

„gry losowe, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe”.

WSA w Łodzi uznał, że skoro nie mamy do czynienia z nabyciem towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze, uczestniczymy w grze nieodpłatnie, a do wygrania są nagrody (pieniężne lub rzeczowe), to nie mamy do czynienia z grą losową w formie loterii promocyjnej, w myśl przepisów przywoływanej wyżej ustawy.

Jest to z pewnością odmienne stanowisko organu sprawiedliwości, niż te z którymi mieliśmy do czynienia jeszcze od czasów poprzedniej ustawy o grach i zakładach wzajemnych. Warto wskazać, że Sąd na pierwszy plan wysunął aspekt kupna produktów czy usług i fakt nieodpłatnej możliwości wzięcia udziału w loterii. O ile kwestia tego, czy uczestnictwo za pośrednictwem sieci Internet jest de facto nieodpłatne to sprawa drugorzędna, tak wyrok zastanawiający jest w kontekście zawartej w ustawie o grach hazardowych definicji gry losowej, do których loteria promocyjna należy:

„Art. 2. 1. Grami losowymi są gry, w tym urządzane przez sieć Internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku.”

W przedmiotowej akcji promocyjnej przeprowadzono losowanie nagród, o wygranej decydował los i gdyby organizator na swoim profilu FB wprowadził elementy grywalizacji, obiektywne i mogące w sposób niebudzący wątpliwości ustalić hierarchię na liście zwycięzców, choćby poprzez ocenę hasła konkursowego czy innego zadania, zapewne sprawy by nie było, a Urząd Celno-Skarbowy nie ukarałby przywoływanej firmy.

Warto zatem w najbliższym czasie bacznie śledzić orzecznictwo, gdyż być może wykształci się nowe podejście do interpretacji zawiłych przepisów i regulacji na rynku gier hazardowych i szeroko rozumianego rynku reklamy, promocji i marketingu.

 Jeśli chcecie pozyskać więcej informacji na temat organizacji loterii w różnych kanałach dotarcia do klientów, zapraszamy do kontaktu z naszymi Ekspertami. Napisz lub zadzwoń teraz!

©Gratifica 2019

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Pozostałe wpisy
gratifica blog 12
Zmiany w Prawie Telekomunikacyjnym – SMS premium – co warto wiedzieć?
zmienic 1
Jak zorganizować loterię audioteksową
gratifica blog 15
Różnica pomiędzy konkursem a loterią.